4 Mayıs 2008 Pazar

Maddenin Fiziksel Halleri

Maddeler bulunduğu ortamın sıcaklık ve basıncına bağlı olarak üç fiziksel halde bulunabilirler.


1.) MADDENİN KATI HALİ

 • Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en fazladır.

 • Tanecikler arası boçluk ve kapladığı hacim en azdır.

 • Aynı koşullarda yoğunluğu en fazladır.

 • Taneciklerin enerjisi en azdır.

 • Belirli şekli ve hacmi vardır.

 • Maddenin en düzenli halidir.

2.) MADDENİN SIVI HALİ


 • Tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha azdır.

 • Tanecikler arası boşluk daha fazladır.

 • Yoğunluğu daha azdır.

 • Taneciklerin enerjisi daha fazladır.

 • Belirili hacmi vardır. Ancak belli şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alır.

 • Düzensizlik artar.

3.) MADDENİN GAZ HALİ
 • Tanecikler arası çekim kuvveti yok denilecek kadar azdır.

 • Tanecikler arası boşluk ve kapladığı hacim en fazladır.

 • Yoğunluğu en azdır.

 • Taneciklerin enerjisi en fazladır.

 • Belli şekli ve hacmi yoktur. Konulduğu kabın şeklini ve hacmini alır.

 • Maddenin en düzensiz halidir.
MADDENİN PLAZMA HALİ

Genellikle yeryüzünde bulunan maddeler, katı, sıvı ve gaz şeklindedir. 1879 yılında İngiliz fizikçi Sir William Crookes, maddenin dördüncü bir durumunu buldu. Bulunan bu maddeye biz bugün Plazma diyoruz.

Plazma ne gazdır, ne sıvı ve ne de katı. Bu maddenin dördüncü halidir. Plazma, mağnetik alandan etkilenmediği veya elektrik yüklenmediği durumlarda gaz gibi davranır. Astronomik ölçekte plazma sıradan bir şeydir. Güneş bir plazmadır, ateş bir plazmadır, flüoresan ve neon lambaları plazma içerir. NASA dan Dr. Dennis Gallagher dediği gibi “kainatın % 99.9 u plazmadır, uzayda dünya gibi çok küçük bir parça kayadır”.

Plazma sıcaklığı ve yoğunluğu göreceli olarak, soğuk ve az yoğun veya sıcak ve çok yoğun olarak söylenebilir. Sıradan, katı, sıvı ve gazlar, plazma halinde, nötr ve çok soğuk veya yoğun durumdadır. Plazma kelimesi ilk defa 1929 yılında Amerikalı kimyacı ve fizikçi Irving Langmuir tarafından kullanıldı.

Plazma, elektronlarını kaybetmiş atomların, elektron ve iyonlarının serbest hareket etmesinden meydana gelir. Plazma oluşması için elektronları koparacak bir enerjiye ihtiyaç vardır. Enerji kaynakları çok çeşitlidir. Yeterince güçlü olmayan kaynaklar plazmayı gaza dönüştürür.


SUYUN HALLERİ


Bu yazıda faydalandığım kaynaklar:

Bu yazıda kullandığım fotoğrafların kaynakları:

Hiç yorum yok: